Opdrachtgevers

Waarom Independent Engineering?

De werving & selectie markt is een markt met zeer veel kleine en een aantal grotere spelers waartussen een hevige concurrentie heerst. Wij zijn van mening dat onze consultants met daaraan gekoppeld een sterk persoonlijke benadering de sleutel vormen voor ons succes. De professionaliteit en vakkennis van onze consultants staan daarom bij ons altijd voorop en vormen de basis voor ons onderscheidend vermogen.

Procedure

Het proces van werving & selectie wordt flexibel naar wens van de opdrachtgever ingevuld. Een standaard procedure bevat de volgende stappen:

Kennismaking

De opdrachtgever vormt ons vertrekpunt. Wanneer we nog niet eerder met de organisatie of met de specifieke, vacaturehoudende, afdeling hebben samengewerkt, maken we een afspraak om persoonlijk kennis te maken. Het doel van dit gesprek is het verkrijgen van zo volledig mogelijk beeld van de organisatie/vacaturehoudende afdeling. In het gesprek inventariseren we de exacte wensen met betrekking tot de functie en de gewenste kandidaat. Idealiter vindt dit gesprek plaats met een (P&O) manager van de organisatie en de manager van de afdeling waar de vacature bestaat.

Opstellen bedrijfs- en functieprofiel

Independent Engineering stelt aan de hand van de beschikbaar gestelde informatie een bedrijfsprofiel en uitgebreid functieprofiel op. Nadat deze profielen zijn doorgenomen met de opdrachtgever en door hem/haar zijn geaccordeerd, worden deze gebruikt om kandidaten te informeren.

Benaderen van mogelijke kandidaten

Independent Engineering voert op basis van het bedrijfs- en functieprofiel een marktscan uit en benadert actief mogelijke kandidaten. We benaderen kandidaten die in onze portefeuille zijn opgenomen, kandidaten die via (internet)advertenties hun interesse in de vacature kenbaar maken en als derde mogelijkheid kunnen wij kandidaten headhunten.

Selectieronde

Met de geselecteerde kandidaten wordt door consultants van Independent Engineering een diepgaand persoonlijk gesprek gevoerd waarbij het Curriculum Vitae van de betreffende kandidaat uitgebreid doorgenomen wordt. Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op de wensen en ambities van de kandidaat.

De kandidaat moet op dit moment toe zijn aan een volgende carrièrestap, met persoonlijke ontwikkeling en groei als de belangrijkste drijfveren. Zo zijn we in staat kandidaten te selecteren die qua profiel en instelling optimaal binnen de organisatie van de opdrachtgever passen. Indien relevant trekken wij de referenties van de kandidaten na.

Voorstellen van de geselecteerde kandidaten

De kandidaat die het beste aansluit bij het (competentie-)profiel en de cultuur van de opdrachtgever, stellen wij met een uitgebreide motivatie voor.

Begeleiding in de procedure

Indien de kandidaten die wij hebben voorgesteld worden uitgenodigd, zullen wij de daaropvolgende procedure intensief begeleiden. Een goede en eerlijke feedback van en naar beide partijen is hierbij essentieel om de procedure zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Testen

Independent Engineers beschikt over goede relaties met erkende, onafhankelijke bureaus. Indien gewenst kunnen wij deze inschakelen tijdens de procedure.

Nazorg

Indien de door ons voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt, nemen wij regelmatig met zowel de opdrachtgever als de kandidaat contact op om te bespreken of alles naar wens verloopt en ons ervan te vergewissen dat door alle partijen de juiste keuze is gemaakt. Hierdoor zijn wij ook in staat om bij vervolgopdrachten nog beter maatwerk te leveren.
Vacatures zoeken
Independent Recruiters Groep BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close